Ostatnia aktualizacja: 2020-09-13
Odnowa w Duchu Świętym Wspólnota  Radosć z Cieszyna Przy Parafii PW Św. Marii Magdaleny
Wtorek, 22 września 2020 roku


Seminarium Odnowy Wiary 16 - 22.08.2020
Iz 11, 1-3
Siedem darów Ducha Świętego.
Izajasz pisze o Mesjaszu, który będzie obdarzony w najwyższym stopniu Duchem Bożym, czyli będzie posiadał całą pełnię Jego darów i cnót. Pełnia darów Ducha Św. jest tu wyrażona przez trzy pary tychże. Liczba siedmiu darów Ducha Św., popularnie przyjęta w teologii i w liturgii, powstała stąd, że ostatni wyraz hebrajski "bojaźń", powtórzony w wierszu 3, został oddany w LXX (Septuaginta – grecki przekład pism Starego Testamentu) i Wlg (Wulgata – łaciński przekład Pisma Świętego) dwoma różnymi słowami: bojaźń (wiersz 2) i pobożność (wiersz 3).


1 I wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni. 2 I spocznie na niej Duch Pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej. 3 Upodoba sobie w bojaźni Pańskiej. Nie będzie sądził z pozorów ni wyrokował według pogłosek;

Do wysłuchania konferencje Ojca Wita Chlondowskiego:
Rozpoznaj swój charyzmat #19 - Charyzmat wstawiennictwa / modlitwy wstawienniczej https://www.youtube.com/watch?v=XJCGbpKAACo
Rozpoznaj swój charyzmat #20 - Charyzmat wiedzy https://www.youtube.com/watch?v=q1MT5DW_VFY
Rozpoznaj swój charyzmat #21 - Charyzmat mądrości/zrozumienia https://www.youtube.com/watch?v=ctQJtgqyoKg

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2011 odnowa.cieszyn.pl. Projekt,wykonanie i utrzymanie strony - pozycjoner.net