Ostatnia aktualizacja: 2020-09-13
Odnowa w Duchu Świętym Wspólnota  Radosć z Cieszyna Przy Parafii PW Św. Marii Magdaleny
Wtorek, 22 września 2020 roku


Seminarium Odnowy Wiary 23 - 30.08.2020
Tydzień od 23 do 30.08.2020: Tt 3, 4-7
O wylaniu daru Ducha Świętego, pisze św. Paweł w liście do Tytusa , potwierdzając zapowiedzi proroków Starego Testamentu – Izajasza, Joela i Ezechiela … Bóg okazuje nam Swoją Miłość napełniając nas Duchem Świętym, abyśmy mogli osiągnąć życie wieczne ...

4 Gdy zaś ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela, naszego Boga, do ludzi, 5 nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym, 6 którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, 7 abyśmy, usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego.

Do wysłuchania konferencje Ojca Wita Chlondowskiego:
Rozpoznaj swój charyzmat #22 - Charyzmat rzemiosła https://www.youtube.com/watch?v=lB1vS7cIxzI
Rozpoznaj swój charyzmat #23 - Charyzmat muzyki https://www.youtube.com/watch?v=Yey2u5sky0g
Rozpoznaj swój charyzmat #24 - Charyzmat pisania https://www.youtube.com/watch?v=xzFYY3ogafo

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2011 odnowa.cieszyn.pl. Projekt,wykonanie i utrzymanie strony - pozycjoner.net