Ostatnia aktualizacja: 2020-09-13
Odnowa w Duchu Świętym Wspólnota  Radosć z Cieszyna Przy Parafii PW Św. Marii Magdaleny
Wtorek, 22 września 2020 roku


Seminarium Odnowy Wiary 14-20.09.2020: Odrodzenie w Duchu Świętym
Poniedziałek: J 7, 37-39
Zbliża się czas modlitwy o odrodzenie w Duchu Świętym.
Jezus kieruje dzisiaj do ciebie zaproszenie …

Wtorek: Ez 37, 1-14
Ożywienie wysuszonych kości … „Udzielę wam Mego Ducha po to, byście ożyli” …
Dz 1, 4-8
Duch Święty pragnie udzielić ci mocy do życia w jedności z Jezusem
i do świadczenia o Nim wszędzie, gdziekolwiek ciebie pośle, „aż po krańce ziemi” …

Środa: Rz 8, 26-30
Duch Święty oczekuje twojego zdania się na Niego. Chce być w tobie Źródłem i przewodnikiem w modlitwie. Chce troszczyć się o Ciebie …

Czwartek: Dz 2, 1-4. 14-18. 32-39
Zmartwychwstały Jezus zesłał na Apostołów Ducha Świętego. Od tamtego czasu Bóg nieustannie wylewa Swojego Ducha na Swoje dzieci, wylewa Go na Kościół dzisiaj. Jego Obietnica dotyczy także ciebie …
Dz 2, 17-18 → porównaj: Jl 3, 1-2
Dz 2, 34-35 → porównaj Ps 110(109)

Piątek: 1Kor 12, 1-11
Każdy chrześcijanin obdarzony jest darami Ducha Świętego.
Dane są one dla wspólnego dobra.
Ga 5, 22-23. 25
Owoce Ducha Świętego.

Sobota: 1Kor 12, 13. 27-31
Duch Święty obdarzając nas charyzmatami, które dane są dla wspólnego dobra, uzdalnia nas do służby w Kościele …

Niedziela: Dz 4, 24-31

Gdy doświadczając przeciwności, zwracamy się do Boga, jesteśmy napełniani Mocą Ducha Świętego, aby odważnie głosić Słowo Boże …
Dz 4, 25-26 → porównaj Ps 2, 1-2

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2011 odnowa.cieszyn.pl. Projekt,wykonanie i utrzymanie strony - pozycjoner.net