Ostatnia aktualizacja: 2024-02-05
Odnowa w Duchu �wi�tym Wsp�lnota  Rados� z Cieszyna Przy Parafii PW �w. Marii Magdaleny
roda, 29 maja 2024 roku
Odnowa w Duchu Świętym nie jest typowym ruchem religijnym, chociaż tym pojęciem jest najczęściej określana. Jej Założycielem jest … Duch Święty. To On sprawił, że w 1967 roku grupa katolickich profesorów i studentów w Stanach Zjednoczonych doświadczyła odkrycia odnowy duchowej, której towarzyszyło ujawnienie się charyzmatów Ducha Świętego, również tych wymienionych w 12 rozdziale 1 Listu do Koryntian. Był to początek katolickiej Odnowy charyzmatycznej.
Wszystkie prawa zastrze�one © 2011 odnowa.cieszyn.pl. Projekt,wykonanie i utrzymanie strony - pozycjoner.net