Ostatnia aktualizacja: 2021-09-11
Odnowa w Duchu �wi�tym Wsp�lnota  Rados� z Cieszyna Przy Parafii PW �w. Marii Magdaleny
Pitek, 17 wrzenia 2021 roku


Słowo poznania dla Odnowy w Duchu Świętym na świecie - odczytane 01.06.2017r. w Rzymie


---
1) UWAGA: W "plikach do pobrania" inne tłumaczenie z języka włoskiego - również nie jest to tłumaczenie oficjalne.

2) Poniższe słowo zostało zapisane przez jednego z uczestników - jak tylko zostanie uzyskane tłumaczenie oficjalne tekst zostanie zaktualizowany:
Czy widzicie braci, których powołałem z wielu narodów? Tych powołałem, aby czynili wielkie rzeczy w życiu mojego Kościoła.
Bardzo ważne byście patrzyli Moimi oczami. To nowy czas; (...), pójścia naprzód. Zima ustępuje wiośnie.
Mój Duch jest Duchem Jedności. Daję Swoją moc, Swoje Serce, byś szukał jedności, zjednoczenia(...)
To co mnie hamuje, to serce zamknięte i zatwardziałe.(...)
Jesteście prawdziwie Moim ludem, który miłuję, który chcę posłać do
świata, który stracił Mnie z oczu.
Dla tych, którzy są utrudzeni i zmęczeni, pragną odnowić Moją wizję w nich,
aby lud miał sny.
Chcę żebyście byli (...) odmienieni w nowej postawie oczekiwania.
To czas mojego wyjścia (...),(...).
Pragnę, żebyście mieli większą jasność co do pełnienia wizji, którą mam dla was. Wasz charakter musi być świadectwem pokory, której nikt nie szuka. Macie sobie nie przywłaszczać moich czynów i nie stawać naprzeciw siebie. Macie szanować i oddawać czas(...) Możecie doświadczać cierpienia, namaszczenie ma chronić was w cierpieniu.
Jesteście moimi świadkami.(...)cierpiącymi w Imię Moje.
Poświęcajcie życie dla Mnie.
Kształtuję was, abyście mogli przetrwać czas próby.(...)
Proszę o wasze posłuszeństwo; posłuszeństwo serc i kroków.
Miejcie pewność, że zły szuka waszego rozproszenia.
Pracujcie i poszukujcie jedności. Daję dziś Moje Słowo Jedności. Zanieście Ducha Jedności do Kościoła. Szukajcie jedności w doświadczeniu Pięćdziesiątnicy.
Rozwijajcie miłość. Mój ludu, wzywam was do przyjęcia Miłości; ona będzie wypalać to, co ludzkie.(...)
Czy wypijecie Kielich Mojej Miłości?
Czy wypijecie Ogień Mojego Ducha?

Pliki do pobrania ...
Inne tlumaczenie.doc


Wszystkie prawa zastrze�one © 2011 odnowa.cieszyn.pl. Projekt,wykonanie i utrzymanie strony - pozycjoner.net